Rengjøring av kyllinghus

Riktig rengjøring av kyllinghus er alfa og omega for å få til en god og sykdomsfri produksjon. Men vaskeprosessen kan være tungt og krevende. Du kan lette dette arbeidet mye med å installere et godt og driftssikkert høytrykksspyler-anlegg fra Clena, samt bruke riktig utstyr.

Vurder dette når du bygger eller før du kjøper høytrykk-anlegg:

  • Kan jeg tilføre høytrykksspyleren varmtvann fra en varmeveksler?
  • Bør jeg ha rørgate på hver av langveggene med hurtigoblinger?
  • Bør jeg ha to pumper slik at to kan vaske samtidig?
  • Bør jeg samtidig ha et eller flere tilkoblingspunkter på utsiden av bygget for vask av maskiner?
  • Hvor kraftig høytrykksspyler trenger jeg?

Vi har besøkt Jarle og sønnen Jan Ove Hole som har et stort gårdsbruk på Voll på Jærn. De har satt opp et kyllinghus på cirka 2500 kvadrat der de har rundt 40 000 kyllinger.

Huset er mer kvadratisk enn et normalt kyllinghus. Dette er gjort for å spare god jordbruksjord og for å ikke måtte gå så langt fra ende til ende.

– De sa at det ikke gikk an å få et slikt hus til å fungere godt på grunn av ventilasjonen. I Norge bygger vi bare lange hus. Men det finnes mange slike hus nedover i Europa, så hvorfor skulle ikke vi få det til?, sier Jan Ove. Kyllinghuset viser seg å fungere svært godt.

Hole valgte å investere og sette opp et skikkelig høytrykksspyler-anlegg da de bygget huset. Det har gjort at de har sluppet å bytte ut og legge opp nye ting etterpå, etterhvert som behovet har meldt seg.

Slik er høytrykkssanlegget i kyllinghuset på Voll:

I maskinrommet står en stasjonær 2-pumpe Clena høytrykksvasker KS 150-80 med to uttak. Den blir tilført 55 grader vann fra en varmeveksler. Fra høytrykksspylerne går det ut en rørgate til hver side av bygget. Langs veggen er det cirka 15 meter mellom hver hurtigkobling til høytrykksslange. Det er lagt ut flere punkter på utsiden av bygget som blir brukt til vask av maskiner. Varmtvann tar olje og skitt godt.

Høytrykksspumpene på 150 bar gir en vannmengde på 40 liter i minuttet. Stor vannmengde er viktig fordi du skal flytte store mengder skitt med høyttrykksspylere.

Hole har skumlanse, kastelanse, dobbellanse og gulvvasker. Kuleslanger gjør slangene lettere å dra etter seg, samtidig som de ikke samler opp skitt. Vannet renner under slangen.

– Vi angrer ikke på at vi la opp til å bruke varmtvann. Skitten løser seg lettere med varmtvann, så vaskeprosessen blir mer effektiv. I tillegg blir det ikke så kaldt når vi vasker, forteller Jan Ove.

Alternativet til å føre inn varmtvann fra en varmeveksler er å installere høytrykksspyler med dieselbrenner. Da må en lage et eksosuttak i veggen. Dette må ha en lukkemekanisme slik at frost ikke trekker inn og ødelegger høytrykksspyleren.

Kjekkere med skikkelig utstyr

– Hvor lang tid bruker dere på vaskeprosessen?

– Dette bygget er tre ganger så stort som det gamle, men vaskeprosessen går like raskt. Cirka 12 timer tar det når vi er to, forteller Jan Ove.

Han gruer seg ikke til vaskeprosessen lenger.

– Skikkelig utstyr gjør denne jobben mye kjekkere. Det betyr mye at vi kan være to om arbeidet, at vi kan bruke varmtvann, og at vi har riktig utstyr, sier Jan Ove.

Anbefalte modeller

Dersom det er en person om gangen  som skal spyle og du har varmeveksler  anbefaler vi modellene KV 200-30, KV 170-34, KV 150-40. Den mest solgte modellen er KV 150-40. Har du et 230 volt anlegg og ikke mer enn 32 ampere anbefaler vi modellen KV 100-40.

Har du ikke varmeveksler og ikke kan kjøre varmtvann inn i maskinen anbefaler vi en HV-maskin.

Dersom to personer skal spyle samtidig anbefaler vi KS stasjonær 2-pumpe enhet. Å installere en slik høytrykksspyler gjør at du halverer tiden på rengjøringen.

Har du et 230 volt anlegg og ikke mer enn 63 ampere anbefaler vi modellen KS 100-80 2 pumpeanlegg.

Anbefalt utstyr

  • Kuleslanger gjør slangen lettere å dra etter seg. I tillegg samler den ikke opp skitt.
  • Kastelanse forenkler rengjøring av tak og ventiler betydelig. Denne brukes isteden for teleskoplanse som er tyngre å arbeide med.
    • -Kastelansen er helt fantastisk. Den bruker jeg nesten til alt, forteller Jan Ove Hole.
  • Skumlanse til skum/såpelegging av gulv og drikkekar.

Les mer om vasking av kyllinghus: