Med varmtvann går vaskingen lettere.

Helge Sele har sammen med datteren og svigersønnen to gårdsbruk på Sele, ikke langt fra Jær-strendene. Her har de slaktegris, høner og melkekyr.

I grishuset har han siden 2017 hatt en stasjonær kaldtvann høytrykkspyler Clena KS 160-25 med røropplegg. Nå har han bygget på med en ny avdeling for flere griser.

I den anledning har vi flyttet den stasjonære kaldtvannsvaskeren opp i fjoset og montert røropplegg med hurtigkoblinger der.

I grishuset har han bygget på et lite rom der vi installerer den nye dieseldrevne varmtvannsvaskeren, en HV 200-30 som gir masse varmtvann og stort trykk. Røropplegget med hurtigkoblinger har vi nå også lagt opp i den nye delen av grisehuset.

» Jeg har vært veldig godt fornøyd med maskinene fra Clena. Jeg har ikke opplevd noen driftsstans. Vedlikeholdsservice med skift av olje har jeg hatt en gang siden 2017.  I tillegg er jeg veldig godt fornøyd med servicen av karene i Clena Norge», forteller Helge.

Han har også to mindre Kränzle høytrykkspylere som han bruker til andre formål som han har kjøpt hos oss.

Mer effektivt med varmtvann

I et grishus sitter skitten ofte fast og vi anbefaler gjerne å bløtlegge før høytrykksvaskingen. Bruk gjerne såpe og en skumsprøyte.

En varmtvannsvasker løser bedre opp proteinene og gjør vaskeprosessen lettere. I tillegg blir det en behageligere temperatur når en vasker.

Bruker du en turbodyse, så bør du være litt forsiktig så du ikke ødelegger betonggulvet. Vi anbefaler bruk av flatdyse som passer til vannmengde og trykk.

Både stasjonære og mobile maskiner brukes. Helge Sele har kjøpt en mobil varmtvannsvasker. Den vil stå fast i et eget rom, så her kunne han også hatt en stasjonær, det betyr ikke noe.

For å unngå å puste inn støv, kjemikalier og bakterier i vaskeprosessen, anbefaler vi bruk av vernemaske.

Varmtvann: HV 200-30 i ferd med å bli installert i grishuset.
Bernt Olav Vold er i gang med jobben i grishuset.
Totalt er 15 nye hurtigkoblinger montert i grishus og fjos. Tysk kvalitet.
Bernt Olav og Per Arild henter utstyr i servicebilen.
Nytt røropplegg i fjoset gjør vaskingen lettere. Her er den stasjonære kaldvannsvaskeren KS 160-25 installert.