Landbruk

Generell informasjon

Vi leverer mye til landbruk og har lang erfaring med å anbefale effektive og driftssikre høytrykkspylere, både standarmaskiner og spesialtilpassede maskiner, til denne type virksomhet.

Kravene til hygiene innen landbruk blir stadig strengere for at en skal unngå sykdommer og skadedyr. Så du som driver landbruksproduksjon er avhengig av en høytrykksspyler som er driftssikker og som gjør jobben mest mulig effektivt.

Vaskejobben kan være både krevende og kjedelig, derfor er det viktig at du får en maskin som gjør at du kan utføre jobben mest mulig effektivt.

Clena høytrykksspylere leverer maskiner som gir deg problemfri drift og det beste vaskeresultat. Og du kan spare mye tid på rengjøring i løpet av et år ved å kjøpe en kraftig høytrykksspyler og riktig utstyr.

Ulike behov etter driftsform og størrelse

Innenfor landbruk er det mange ulike behov alt etter driftsform og størrelse. Noen trenger et skreddersydd stasjonært anlegg til driftsbygningen, mens andre vil ha en mobil enhet for driftsbygning, uteområder, maskiner og produksjon.

Clenas maskiner er:

  • Bygget med få og solide komponenter av høy kvalitet for å sikre driftssikkerhet og lang levetid.
  • Lette å vedlikeholde
  • Lette å tilpasse kundens behov
  • Hendige i bruk
  • Enkle å reparere om uhellet er ute

Et godt råd kan være å gå for en høytrykkspyler med varmtvann. Selv om den er noe dyrere kan det være en lur investering med tanke på bedre vaskeresultat og kortere vasketid.