Fiskebåter og oppdrettsanlegg

Til rengjøring av fiskebåter og utstyr til oppdrettsnæringen er behovene svært forskjellige. Det kan være rengjøring av tanker og fiskeredskaper, spyling av dekk og skrog på fiskebåten.

For oppdrett er det behov for rengjøring av tanker og vasking av merder.  Her anbefaler vi høytrykksspylere fra 20 liter og oppover både i kaldt og varmt vann, for eksempel KV 200-20 og HV 200-20.

Vi leverer også hydraulisk drevet høytrykksspylere, mye brukt i yrkesbåter brukt i forbindelse med oppdrettsanlegg. For eksempel HY 300-28.