Fiskebåter og oppdrettsanlegg

Til rengjøring av fiskebåter og utstyr til oppdrettsnæringen er behovene svært forskjellige til ulike arbeidsoppgaver. Det kan være rengjøring av tanker og fiskeredskaper, spyling av dekk og skrog på fiskebåten.

For oppdrett er det behov for rengjøring av tanker og vasking av merder.  Her anbefaler vi høytrykkspylere fra 20 liter og oppover både kaldt og varmt vann, for eksempel:

KV 200-21

og

HV 200-21.

Nå er det også mange landbaserte anlegg. Her kan det være veldig forskjellige behov og en har gjerne flere ulike høytrykkspylere til ulike oppgaver. Til et slikt område har vi levert en uvanlig høytrykkspyler med lite trykk på 60 bar og en stor vannmengde på 120 l/min.

Men til andre behov på et slikt anlegg kan det være motsatt for eksempel en maskin med 200 bar trykk og en vaskemengde på 30 l/min.

Til en servicebåt på oppdrettsanlegget kan vi for eksempel anbefale en maskin med 300 bar trykk og 18 l/min vannmengde.

Bruker en sjøvann til å spyle/vaske med leverer vi maskinen med rustfrie koblinger, pumpe i messing, keramisk stempel og rustfrie ventiler.

Vi leverer også hydraulisk drevet høytrykkspylere, mye brukt i yrkesbåter brukt i forbindelse med oppdrettsanlegg for disse båtene ofte ikke har strøm nok, men god tilgang på hydraulikk.

For eksempel HY 300-18. som blir fastmontert i teknisk rom eller et eget skap.