Stasjonære enheter

Clenad produserer en rekke standard stasjonære maskiner til bruk i bilvaskeanlegg, industri og landbruk. En stasjonær høytrykksvasker er velegnet til mange formål, det være seg innen bilvaskeanlegg, industri og landbruk. De blir brukt til både rengjøring og desinfeksjon. Mange av disse enhetene blir spesialtilpasset kundens behov og røropplegg kan ha mange uttak.

Oversikt over standardmaskiner:

KS/KH stasjonær

KS/KH stasjonær er en praktisk oppbygget høytrykksspyler med rustfri dekkplate. KH-modellene gjør at du kan bruke en høyere temperatur på vannet fra en ekstern varmekilde enn KS. Passer godt til de fleste vaskeoppdrag.  De minste KS-modellene er vår bestselgere innen bilpleie. Mellomklassen passer godt til vask av tunge kjøretøy. De større modellene passer godt til mer krevende vaskeoppdrag innen landbruk, mekanisk industri, asfalt/betong industri. Les mer.

KS heavy duty stasjonær

KS heavy duty modellene  er kraftige og enkle oppbyggde kaldtvann høytrykksspyler. De er bygget i en stasjonær galvanisert ramme. Modellene har føtter med vibrasjonsdempere.  Høytrykkspylerne er utstyrt med sikkerhetsventil. Modellene har styreskap og kan leveres med softstart. Den er utstyrt med løfteører. Disse modellene brukes for eksempel til krevende oppgaver inne skips-, verft- og offshore- og mekanisk-industri. Les mer.

KS heavy duty dieselmotor

KS Stasjonær  heavy duty diesel er høytrykksspylere med kaldt eller varmtvann. Den er utstyrt med en eller flere kjeler og har HAWK eller Pratissoli-pumpe med keramiske stempler.  Vannet kan varmes opp til 100 °C grader. Høytrykksspylerne er utstyrt med buffer vanntank og dieseltank og kan monteres i en henger. Den kan bygges med ramme og ha rustfrie dekkplater. Motoren er en John Deere 4-syl 90 HK diesel.

Denne modellen passer godt til vask av store uteområder, fasadevas, og krevende oppgaver innen skips-, verft- og offshoreindustrien. Les mer

KS stasjonær er en kraftig og enkel oppbygget høytrykksspyler med 2 pumper. Det gjør at to personer kan høytrykksspyle samtidig for økt effektivitet.  Høytrykksspyleren er bygget på en stasjonær ramme med vibrasjonsdempende bein. Passer godt til store krevende vaskeoppdrag som for eksempel store kyllinghus/kalkunhus, landbasert oljeindustri, større verkstedsbedrifter. Les mer.

HV varmtvann

Kraftig og enkel oppbygget varmtvanns høytrykksspyler som er bygget i stasjonær ramme med rustfrie dekkplater. Dette er en høytrykksspyler for alle middels og store vaskeoppdrag.  Varmt vann løser lettere opp fett og olje for eksempel fra dyrehold og industri. Maskinen leveres også til kyllingprodusenter og pelsdyrfarmer som ikke har varmeveksler. Les mer.