Mekanisk industri

Til rengjøring av produksjonsutstyr, maskiner, maskindeler, og lokaler. Til dette bruket anbefaler vi for eksempel modellene KM 160-20 og varmtvannmodellen HV 175-18.

Varmtvann er en fordel for det løser letter opp olje og fett. Men til det bruker noen gjerne også kjemi, eller en kombinasjon.

Er det en bedrift som tar inn deler for service som har ligget i sjøen trenger en gjerne mye trykk for å fjerne groe og annet dritt. Da kan vi anbefale en høytrykkspyler med 500 bar trykk og liten vannmengde på 15 l/min.

For verksted som skrur på store anleggsmaskiner kan det være aktuelt med en varmtvannsvasker, for eksempel HV 200-21.