Fjørfeproduksjon – kyllinghus og kalkunhus

Her er vannmengde viktig fordi du skal flytte store mengder skitt med høytrykksspyleren. Derfor bør du velge en modell med stor vannmengde. I tillegg anbefaler vi å vaske med varmt vann. Varm vann gjør at skitten løser seg lettere og arbeidet med rengjøringen går mer effektivt.

Du kan føre cirka 55 grader varmt vann inn i kaldvannsvaskeren via en varmeveksler. Eller du kan installere en høytrykksspyler med dieselbrenner. Velger du en stasjonær høytrykksspyler med dieselbrenner må du ha et rør ut for eksos. Dette røret må ha en lukkemekanisme eller en vifte slik at brenneren ikke blir ødelagt av frost.

Det stilles stadig strengere krav til renhold og utvasking mellom hvert innsett i fjørfeproduksjon. Derfor gjør du lurt i å velge en høytrykksspyler som hjelper deg til å gjøre dette arbeidet så lett som mulig.

Dersom det er en person om gangen  som skal spyle og du har varmeveksler  anbefaler vi modellene:

Den mest solgte modellen er KV 150-40. Har du et 230 volt anlegg og ikke mer enn 32 ampere anbefaler vi modellen KV 100-40. eller KV 160-25. Dersom du har lange røropplegg er det fordel med mer trykk, derfor anbefaler vi KV 160-25.

Vi anbefaler altså å gå for maskiner som har en vannmengde størst mulig og helst innen for 25-40 liter i minuttet, men du kan ikke ha større vannmengde enn det du har inn til maskinen.

For å få effektivitet i vaskeprosessen. Du vasker kyllinghuset dobbelt så fort om du skifter fra en vasker på 20 liter i minuttet til en med 40 liter i minuttet.

Store kyllinghus har gjerne stor vannmengde inn, men det bør du sjekke før du kjøper ny maskin.

Har du ikke varmeveksler og ikke kan kjøre varmtvann inn i maskinen anbefaler vi en HV-maskin. Varmtvann løser skitt mye raskere.

Dersom to personer skal spyle samtidig anbefaler vi KS stasjonær 2-pumpe enhet. Å installere en slik høytrykksspyler gjør at du halverer tiden på rengjøringen.

Har du et 230 volt anlegg og ikke mer enn 63 ampere anbefaler vi modellen KS 100-80 2 pumpeanlegg.

I tillegg anbefaler vi kjøp av kastelanse som forenkler rengjøring av tak betydelig. Dette isteden for teleskoplanse som er tyngre å arbeide med.

Eksempel på oppsett i kyllinghus:

Les her hva slags vaskeutstyr Jan Ove Hole og Jarle Hole har i sitt kyllinghus.

KS 2 pumpeanlegg, stasjonært

Video om vasking av kyllinghus – Animalia