Lastebiler og anleggsmaskiner

Vi leverer både kaldt- og varmtvann høytrykkspylere til vask av tunge kjøretøy.

Har du mulighet til å føre varmtvann inn i en kaldtvannsvasker eller kjøper en høytrykkspyler med dieselbrenner gjør det at du kan vaske mer effektivt. Varmt vann løser opp skitt og olje bedre enn kaldtvann. Men de som bruker kaldvann, løser opp olje og skitt ved hjelp av kjemi.

Velger du en løsning med en stasjonær høytrykkspyler som leverer varmtvann via en dieselbrenner anbefaler vi avsug med en lukkemekanisme eller vifte for at høytrykkspylerne ikke skal bli ødelagt av frost som trenger inn.

Til arbeidsoppgaver ved vask av store kjøretøy kan du velge fra et stort spekter alt etter bruk.

Er det få kjøretøyer som vaskes en gang i uka, eller er det mange kjøretøyer som vaskes daglig?

Er behovet ikke så stort kan du vurdere en av våre Kränzle-maskiner. Det er tyske kvalitetsmaskiner

Er høytrykkspyleren i daglig bruk kan vi anbefaler for eksempel modellen som Sandnes Betong bruker i et flerpumpeanlegg: KS 160-20. Det er et stasjonært anlegg som er bygget opp for at mange kan spyle betongbilen samtidig.

Kan du føre varmtvann inn, kan du gå for KH 160-20.

Velger du en med dieselbrenner for varmtvann anbefaler vi å se på HV 175-18 og 160-25, stasjonær eller mobil.

Ikke bruk varmere vann enn 45 grader for å ta vare på pakninger og dekor. For sterkt trykk eller for varmt vann vil ødelegge dekor på kjøretøyet.

Om en vil slippe dieselbrenner kan løsningen være å sette inn en varmtvannstank. Varmtvann gir også mer komfort for vaskeren under arbeidet.