Skikkelig utstyr gjør jobben kjekkere

Jan Ove Hole har et nytt digert kyllinghus på 2500 kvadratmeter. Der har han 42 000 kyllinger.

I dette huset har han installert et stasjonært høytrykk-anlegg fra Clena med to pumper slik at to kan vaske samtidig. Fra varmevekslerene kommer det inn varmt vann på cirka 55 grader til pumpene.

Jan Ove forteller at varmt vann løser opp skitten mye bedre enn kaldtvann. Og når de nå kan være to som spyler samtidig, går jobben mye fortere.

– Hvor lang tid bruker du på vaskeprosessen?

– Dette bygget er tre ganger så stort som det gamle, men vaskeprosessen går like raskt. Cirka 12 timer tar det, forteller Jan Ove.

Kyllinghuset hans er bygget mer kvadratisk enn det som er normalt i Norge. Det har han gjort for å spare god jordbruks-jord I tillegg så blir det ikke så langt å gå i bygget. Et godt ventilasjonssystem gjør det mulig å bygge på denne måten.

– Hvilke lanser bruker du?

– Jeg bruker nesten kastelansene til alt. De er fantastiske. Jeg justerer bare på trykket og bruker bredere stråle når jeg for eksempel skal vaske drikkeskålene.

I tillegg til vaskeopplegget inni huset har Jan Ove laget til flere punkter på utsiden av bygget. De bruker han når han skal spyle maskiner. Varmtvannet tar olje og skitt godt. Det gjør at han sparer mye tid på dette arbeidet.

– Nå gruer jeg meg ikke til vaskeprosessen lenger.  Skikkelig utstyr gjør denne jobben mye kjekkere, sier Jan Ove.

Slik er høytrykkssanlegget i kyllinghuset på Voll:

I maskinrommet står en stasjonær 2-pumpe Clena høytrykksvasker KS 150-80 med to uttak.

  • Den blir tilført 55 grader vann fra en varmeveksler.
  • Fra høytrykksspylerne går det ut en rørgate til hver side av bygget. Langs veggen er det cirka 15 meter mellom hver hurtigkobling til høytrykksslange.
  • Det er lagt ut flere punkter på utsiden av bygget som blir brukt til vask av maskiner. Varmtvann tar olje og skitt godt.
  • Høytrykksspumpene på 150 bar gir en vannmengde på 40 liter i minuttet. Stor vannmengde er viktig fordi du skal flytte store mengder skitt med høyttrykkspylere.

Rengjøring av kyllinghus

Riktig rengjøring av kyllinghus er alfa og omega for å få til en god og sykdomsfri produksjon. Men vaskeprosessen kan være tungt og krevende. Du kan lette dette arbeidet mye med å installere et godt og driftssikkert høytrykksspyler-anlegg fra Clena, samt bruke riktig utstyr.

Vurder dette når du bygger eller før du kjøper høytrykk-anlegg:

  • Kan jeg tilføre høytrykksspyleren varmtvann fra en varmeveksler?
  • Bør jeg ha rørgate på hver av langveggene med hurtigkoblinger?
  • Bør jeg ha to pumper slik at to kan vaske samtidig?
  • Bør jeg samtidig ha et eller flere tilkoblingspunkter på utsiden av bygget for vask av maskiner?
  • Hvor kraftig høytrykkspyler trenger jeg?

Bilder fra kyllinghuset på Hole