Avhengig av maskiner som virker

Sandnes og Jærbetong er en ledende produsent og leverandør av ferdigbetong, betongpeler og veiverk på Sør-Vestlandet. På fabrikkanlegget nær byen Sandnes har de to blandeverk og produserer 70 000 m2 betong hvert år.

Et stort antall betongbiler kjører ut fra anlegget hver arbeidsdag. På slutten av dagen må alle bilene vaskes for at betong ikke skal gro fast på bilen.

På anlegget har de et vaskeområde med halvtak. I et maskinrom står et fire-pumpe-anlegg fra CLENA med KS 160/21 pumper. Fra anlegget går det ut røropplegg til fire vaskestasjoner.

«Normalt er det vaskestasjon 1 og 2 som blir brukt mest. 3 og 4 brukes når det er mest travelt, og så er det en sikkerhet å ha flere maskiner dersom vi skulle fått driftsstans på noen, forteller avdelingsleder Tor Oddvar Rosland.

Røropplegget er lagt opp slik at det kan tømmes for vann når arbeidsdagen er over om vinteren.

– Har du opplevd noen problemer med anlegget?

– Nå har vi hatt det i sju år og brukt det hver arbeidsdag uten å oppleve noen problemer. Så vi er veldig godt fornøyd med maskinene fra Clena.

Rosland skifter selv olje hvert år på maskinene.

– For oss er det veldig viktig at maskinene ikke streiker for vi er helt avhengige av å vaske hver dag, forteller han.

UTSTYR:

Bilder fra Sandnes & Jærbetong