Kontrollpanel til vaskehenger som leverer høytrykksvann og damp.

Steamblaster er en vaskehenger fra Clena som leverer damp i 150 grader.