Grishus

Her sitter skitten bedre fast og det kan være lurt å bløtlegge før vask. Til denne typen produksjon anbefaler vi bruk av roterende turbodyser. Det gir mer kraft. Aktuelle maskiner er modellene KV 200-20KV 160-25KV 200-30 og varmtvannsmodellene HV 200-20HV 160-25.

Ved bløtlegging kan også mindre modeller som KM 160-20 benyttes.

Alle modellene kan leveres som mobile eller stasjonære enheter.

En metode for enkel vasking av grishus er å bløtlegge først…